Topná sezóny začala

plyn

Topná sezóna už začala a bylo načase zajistit si kontrolu kotle. Kroky podnikané ke zvýšení bezpečnosti a také k zajištění funkčnosti zařízení se zcela logicky liší podle typu kotle a používaného paliva. V článku se budeme zabývat zejména kontrolou kotlů plynových, v českých domácnostech již asi nejrozšířenějších.


Kontrolu nařizuje zákon

Odstranění závad a nedostatků, které by mohly ohrozit vaše zdraví či majetek, je dokonce přímo nařízeno zákonem. V energetickém zákoně se píše, že majitel plynového zařízení, respektive odběratel plynu, je „povinen udržovat zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“


Kotel svěřte odborníkům

Před každou sezónou, ale čím dříve, tím lépe, je proto nutné objednat specializovanou firmu pro preventivní servis plynových zařízení. Pro majitele nových kotlů bývá pravidelná kontrola dokonce podmínkou pro uznání záruky na tyto kotle. Pracovník firmy by měl kotel seřídit a případné závady odstranit. K základním činnostem servisního technika patří kontrola a vyčištění pojistky a zapalování hořáku a dále výměníku tepla, stejně jako kontrola těsnosti spojů plynového potrubí.


Rizika nesprávně fungujícího kotle

Mezi největší rizika špatně seřízeného kotle patří unikání nebezpečného oxidu uhelnatého, který vzniká při nedokonalém spalování a při dýchání se pevně váže na krevní barvivo hemoglobin – tím lidskému organismu znemožní navázání kyslíku (potažmo dýchání), což znamená, že po nějaké době se člověk nacházející se v prostoru s vysokou koncentrací tohoto plynu jednoduše udusí, aniž by cokoliv cítil nebo byl jiným způsobem varován.

Oxid uhelnatý vzniká při spalování v místech s nízkou koncentrací kyslíku. Ta může být způsobena špatným odvětráváním, jež obvykle nastává zejména dvěma způsoby: špatným tahem komínu nebo zanesením výměníku kotle. Obou nežádoucích alternativ se můžete vyvarovat právě včasným preventivním zásahem, který by se měl opakovat nejlépe v periodě jednoho roku.


Nezapomeňte na komín

S tahem komína souvisí další preventivní činnost, kterou představuje právě kontrola stavu komína. Tento poznatek se už týká všech palivových spotřebičů obecně, tedy i kotlů na pevná či kapalná paliva. Povinnost nechat si zkontrolovat komín kominickou firmou stanoví vyhláška 111/1981 Sb., o čištění komínů. Komín ale nemusí kontrolovat pouze tato firma. Je vhodné jednou za čas opticky zhodnotit těsnost všech prvků topení od kotle až po komínový průduch, zda všude těsní kouřovod, případně zda není někde zanesený či propálený. Případné nedostatky byste měli bezodkladně řešit s odborníky.


Včasná kontrola = ochrana kotle

Předsezónní kontrolu rozhodně nenechávejte na poslední chvíli. Může se vám totiž docela snadno stát, že vytížené servisní firmy na vás prostě a jednoduše nebudou mít čas. Část sezóny tak protopíte v nevyčištěném kotli, čímž riskujete realizaci některého z výše uvedených krizových scénářů. Kromě bezpečnostních rizik jsou zde i ekonomické důvody pro to, proč neotálet. U spalovacích zařízení zanesených zplodinami se totiž zvyšuje spotřeba topného média, v důsledku čehož vaše peněženka projde nechtěnou redukční dietou. Zároveň se zanedbáváním servisu zkracuje životnost, takže kotel musíte měnit častěji za nový.